IX. VÝSTAVA MDKS 2017 NS Veľké Bierovce

PREDAJ

Ponúkam chovných maratónskych holubov !!!

                    Prípadný záujemca si môže holuby vyzdvihnúť na CV v Trenčíne.


  

 Číslo 1:   

 Číslo 2:   

 Číslo 3:    2016-SK-55M-13 TK H     zadaný 

             otec 13-55M-509 TM    Emiel Denys x Desmet

           matka 12-55M-769 TK Desmet x Sultánka, 769 za 2 roky umiestnila 4 preteky v MDKS

otec 769 v roku 2010 z Bruselu o osob.  auto 3. cena 

 Číslo 4:   

 Číslo 5:   2014-SK-03005-972 MKSTR Ha zadaná

                  rodičia originál Kuypers, pôvodný                           majiteľ nepíše rodokmene

    

              

Výstava MDKS 2017, Veľké Bierovce.

Výstava MDKS 2017, predseda NS Veľ. Bierovce a ja.