CHOVNÉ HOLUBY 

Chovné páry 2017 na 1 dňové DT do 800 km:

Pár č. 1

H 2007/09/-55M-987 MK Brkal /otec vnuk 1415 Bachár x matka Esptka - Kolaříčka/

HA 2008-01904-804 MP Dobák /otec De Klak x matka sestra 38 Olympionik/

Pár č. 2 

H 2011-BELGE-4004359 PL / Rau Schablon syn Cobry /

HA 2014-0603-1570 MP Brnčal / vnučka Geraldyho Kopman /

Pár č. 3 

H 2012-0603-1940 MK Brnčal /otec od majstra Maďarska/ 1940 v r.2015 4xNemecko

HA 2014-0603-1504 MP Brnčal / línia Vredeveld jej brat 11 tratí za rok /

Pár č. 4 

H 2014-0603-1698 ŠIM Brnčal / otec Kancsár Peter de Merve x matka Warzecha /

HA 2013-0603-984 ŠIM Brnčal / Eijerkamp van Loon


Chovné páry 2017 na 2 dňové SDT nad 800 km:

Pár č. 5     

H 2006-55M-2490 MK Jánošík Ján / syn ESO H SEMK, nočného letca /

HA 13/14/-55M-525 MK / otec 2408 Bartakovics jeho otec ročiak um. Belgicko - matka 980 od Jánošíka umiestn. 5 x Belgicko, 980 je vnučka nočného letca/

Pár č. 6     

H 2011-BE-5106339 PL Bosmans / otec je syn Full Try Eso KBDB 2004                                                                                    matka je vnučka Kleine Molenaar a Polanova 1.nár.Barcelona/

HA 2010-55M-2281 MP závodníčka za 2 r. 4x Maratón najhoršie 13. miesto /otec 8803 výb.záv. a chovný - matka vnučka 301 Bachár/

Pár č. 7     

H 2012-55M-1919 TK nevl.brat 3. z Bruselu o os.auto /otec vkrevn. Desmet Kancsár -                                                                         matka Desmetka-Lola Kancsár /

HA 2007-0805-881 MKSTR syn 3.z Bruselu o os.auto /vkrevn.Sultánka Gyurovszký/ 

Pár č. 8    

H 2012-55M-1909 MP / otec vnuk Kleine Didi Etiene de VOS Eso KBDB                                                                         matka Schlomer x Esptka Kolaříčka /  

HA 15-CZ-0210-175 MP Navrátil / otec je vnuk H 6xOostende a 8xOostende matka je dcéra H 6xOostende/  

Pár č. 9    

H 2013-0999-3678 ČK Michalík Michal / otec Fabry - matka Siegenačka Titko /  

HA 2014-02105-751 TM Rešutík Peter / otec Desmet Maďar - matka Aarden /

Pár č. 10  

H 2015-55M-1575 TM brat 3. z Bruselu o os.auto / otec vkrevnený Desmet Kancsár                                                            matka vkrevnená Sultánka Béla Gyurovszký /

HA 2015-CZ-0153-571 TK Mácha V+M /otec vnuk Black Giant Van Wanroy -                                                                              matka vnučka Pauluse Hausoul Aarden/

Pár č. 11     

H 2015-01904-621 PL Dobák / otec je syn viťaza CV v"C"- matka dcéra Siegenáčky /

HA 2014-03005-972 MKSTR Gyurovszký / rodičia originál Kuiypers /

Pár č.12    

H 2013-55M-550 TK Krommer / rodičia Aarden /

HA 2014-01405-1400 MKŠP Žiačik Vlado / Tulodetzki Aarden - Eijerkamp-Muller

Pár č.13    

H 2012-55M-746 TM Hološ Ján / matka 508 Aarden 2x ESO SEMK - otec Espt /                                                                        167 sestra 508 umiestnila 5 x Belgicko

HA 13/15/-55M-543 MK brat 3. z Bruselu o osob.auto / otec vkrevnený Desmet Kancsár - matka vkrevnená Sultánka Béla Gyurovszký / 

                                                                

                 

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. 
 

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. 
 

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať.