CHOVNÉ HOLUBY 

Chovné páry 2019 na 1 dňové DT do 800 km:

Pár č. 1

H 2017-0607-300 MK otec vnuk 1415 a matka 804 Dobák od sestry 338

HA 2017-0706-647 MP Béla Gyurovszký Van Loon

Pár č. 2 

H 2011-BELGE-4004359 PL / Rau Schablon syn Cobry /

HA 2014-0603-1570 MP Brnčal / vnučka Gerarda x RauŠablon / 

Pár č. 3 

H 2012-55M-1909 MP / otec vnuk Kleine Didi Etiene de VOS Eso KBDB 

                                      matka Schlomer x Esptka Kolaříčka /

HA 18-SK-0601-64 MP Brnčal / otec syn Gerárda  matka je dcéra Gerárda /

Pár č. 4 

H 2014-0603-1698 ŠIM Brnčal / otec Kancsár Peter de Merve x matka Warzecha /

HA 2013-0603-984 ŠIM Brnčal / Vredeveld - Lemhuis / sestra 1504 pár č. 5

Pár č. 5

H 2017-1904-721 MP Dobák Vlado, otec MPŠP, matka sestra 338

HA 2014-0603-1504 MP Brnčal / línia Vredeveld - Lemhuis/ jej brat 11 tratí za rok 

Pár č. 6

H 2011-BE-5106339 PL Bosmans / otec je syn Full Try Eso KBDB 2004 matka je vnučka Kleine Molenaar a Polanova 1.nár.Barcelona/

HA 2018-0601-96 MP Brnčal Ivan / otec chovný 1603 - matka sestra 581 Vredeveld-Hurican /

Chovné páry 2019 na 2 dňové SDT nad 800 km:

Pár č. 7     

H 2012-55M-1919 TK nevl.brat 3. z Bruselu o os.auto /otec vkrevn. Desmet Kancsár                                                                     matka Desmetka-Lola Kancsár /

HA 17-CZ-0209-287 TKSTR Kytlica Jan /dedo 3x Oostende, Ons, Fábry - matka Janssen, Horemans/

Pár č. 8    

H 2017 /Bez krúžka/ MP Fábry Ons Janssen Kytlica Ján, Bezměrov, OS Zlín

HA 2015-CZ-0210-175 MP Navrátil Karel / otec vnuk H 8xOostende matka dcéra H 6xOostende/

Pár č. 9    

H 2013-0999-3678 ČK Michalík Michal / otec Fabry - matka Siegenačka Titko /  

HA 13/15/-55M-543 MK brat 3. z Bruselu o osob.auto / otec vkrevnený Desmet Kancsár -

matka vkrevnená Sultánka Béla Gyurovszký/

Pár č. 10  

H 2015-55M-1575 TM brat 3. z Bruselu o os.auto / otec vkrevnený Desmet Kancsár                                                            matka vkrevnená Sultánka Béla Gyurovszký /

HA 12-55M-1996 MK Jánošík Ján, r.2017 2. ESO MDKS za rok aj za 2 roky

                                    otec Brugeman a matka Pocedič

Pár č. 11      

H 2017-0707-880 TM Gyurovszký / otec Štichelbaut Pálovics- matka Vidhold /

HA 2015-CZ-0153-571 TK Mácha V+M /otec vnuk Black Giant Van Wanroy -

matka vnučka Pauluse Hausoul Aarden/

Pár č.12    

H 2017-CZ-0210-178 ČKSTR Navrátil  / otec 4x Oostende - matka vnučka H Aarden                                                                 8x Oostende/

HA 14-02105-751 TM Rešutík Peter / otec Desmet Maďar - matka Aarden / 

Pár č.13    

H 2012-55M-746 TM Hološ Ján / matka 508 Aarden 2x ESO SEMK - otec Espt /                                                                        167 sestra 508 umiestnila 5 x Belgicko

HA 2012-55M-769 TM výb. záv. v r. 2016-2017 4x um. v MDKS, brat 770 3. cena v preteku MDKS

otec 27 bol 3. z Bruselu o os.auto, matka 552 výb. záv. na Belgická

Pár č.14 

H - 2013-55M-503 MP otec 8803 výborný pretekár a chovný holub

                                      matka Kolaříčka x Schlemer

 HA -2010-55M-2281 MP závodníčka za 2 r. 4x Maratón najhoršie 13. miesto 

                                 /otec 8803 výb.záv. a chovný - matka vnučka 301 Bachár/  

   

                                                     

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. 
 

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. 
 

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať.